Ταξίδι στη χώρα της φαντασίας

Ταξίδι στη χώρα της φαντασίας

Ταξίδι στη χώρα της φαντασίας
...με φαντασία κι όνειρο.... έργο του YURI GORBACHEV

Το μήνυμά μου

Καλωσόρισμα

Έχετε συνδεθεί με ένα ιστολόγιο που δημιουργήθηκε με την ελπίδα να γίνει ένα σημείο συνάντησης ανήσυχων προσώπων με παιδαγωγικές , φιλολογικές, καλλιτεχνικές , κοινωνικές και περιβαλλοντικές αναζητήσεις και απεύθυνεται σε ... έφηβους

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Ιωάννινα
Φιλόλογος , διευθύντρια στο 5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων.

Αγαπημένοι καλλιτέχνες

Loading...

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Ένα παιχνίδι με θέμα τον Πελοποννησιακό πόλεμο

Το κρυπτόλεξο του Πελοποννησιακού πολέμου


Ε
Σ
Τ
Α
Λ
Κ
Ι
Β
Ι
Α
Δ
Η
Σ
Α
Μ
Α
Σ
Π
Α
Ρ
Τ
Η
Ν
Γ
Ν
Ι
Κ
Ι
Α
Σ
Η
Ρ
Α
Ο
Ι
Κ
Ε
Ρ
Κ
Υ
Ρ
Α
Β
Ο
Ν
Ε
Π
Γ
Ρ
Τ
Ι
Δ
Α
Υ
Ο
Λ
Α
Μ
Α
Χ
Ο
Σ
Ε
Ι
Χ
Ι
Μ
Υ
Α
Μ
Ρ
Ι
Μ
Ε
Γ
Α
Ρ
Α
Ρ
Ν
Ι
Δ
Ο
Ψ
Ε
Μ
Ι
Π
Ε
Ρ
Σ
Ε
Σ
Α
Ι
Ο
Δ
Α
Ι
Γ
Ο
Σ
Ν
Π
Ο
Τ
Α
Μ
Ο
Ι
Λ
Υ
Α
Ι
Χ
Ο
Μ
Α
Θ
Ο
Υ
Κ
Υ
Δ
Ι
Δ
Η
Σ
Μ
Α
Θ
Η
Ν
Α
Ο
Σ
Σ
Α
Λ
Α
Μ
Ι
Σ
Ε
Ο
Λ
Υ
Ν
Θ
Ο
Σ
Ι
Κ
Ε
Λ
Ι
Α
Ρ
Ω
Σ
Σ
Δ
Ε
Κ
Ε
Λ
Ε
Ι
Α
Υ
Λ
Ε
Σ
Β
Ο
Σ

Αφού βρείτε τα ονόματα πόλεων και πρωταγωνιστών του Πελοποννησιακού πολέμου ,που κρύβονται στην παραπάνω "επιγραφή ", να γράψετε μια πρόταση με καθένα από αυτά που να δείχνει τη σχέση του με το συγκεκριμένο πόλεμο.
Καλή διασκέδαση ...

Και αν θέλετε και ένα σταυρόλεξο υπάρχει εδώ :Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: