Ταξίδι στη χώρα της φαντασίας

Ταξίδι στη χώρα της φαντασίας

Ταξίδι στη χώρα της φαντασίας
...με φαντασία κι όνειρο.... έργο του YURI GORBACHEV

Το μήνυμά μου

Καλωσόρισμα

Έχετε συνδεθεί με ένα ιστολόγιο που δημιουργήθηκε με την ελπίδα να γίνει ένα σημείο συνάντησης ανήσυχων προσώπων με παιδαγωγικές , φιλολογικές, καλλιτεχνικές , κοινωνικές και περιβαλλοντικές αναζητήσεις και απεύθυνεται σε ... έφηβους

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Ιωάννινα
Φιλόλογος , διευθύντρια στο 5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων.
ImageChef.com

Διδακτικές Προτάσεις - Σχέδια Μαθημάτων
Νεοελληνική Γλώσσα Γ ΄ Γυμνασίου

Ενότητα 3η : Είμαστε όλοι ίδιοι , είμαστε όλοι διαφορετικοί6ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                         Σχ. Έτος  2010-11 
                    ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄   Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ  :                           Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :           Ενότητα 3η « Είμαστε όλοι ίδιοι , είμαστε όλοι διαφορετικοί » ,
                                                   2η και 3η διδακτική ώρα .
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ:            Λογοτεχνία , Εικαστικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:      2  διδακτικές ώρεςΣχέδιο   Μαθήματος
Στόχοι :  Επιδιώκουμε οι μαθητές  : Γνωστικοί :
1)  Να εμπλουτίσουν το  βασικό λεξιλόγιο τους σχετικά με το   θέμα της ενότητας .
 2) Να μάθουν πώς λειτουργούν οι ευθείες ερωτήσεις στο   λόγο.
3) Να γνωρίσουν τη λειτουργία και το συντακτικό ρόλο των   πλάγιων ερωτήσεων.
4) Να  ασκηθούν στο μετασχηματισμό των ευθειών  ερωτήσεων σε πλάγιες .
5) Να γνωρίσουν τη σημασία των ρημάτων εξάρτησης των ερωτήσεων στον πλάγιο λόγο που φανερώνουν και την οπτική γωνία του πομπού σχετικά με όσα μεταφέρει σε   τρίτους.
Παιδαγωγικοί –
Ψυχοσυναισθηματικοί:
1) Να. εμπλακούν με ενεργητικό τρόπο στη διαδικασία της   αναζήτησης και κατάκτησης της γνώσης .
2)  Να προσεγγίσουν με δημιουργικό – βιωματικό τρόπο το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και να το θεωρήσουν  ως ένα γνωστικό χώρο με ενδιαφέρον που τους δίνει την  ευκαιρία να εκφραστούν με πρωτοτυπία.
3) Να προσπαθήσουν να συνεργαστούν με τους συμμαθητές    στους στην ίδια ομάδα για την παραγωγή ενός έργου.


  Προσδοκώμενα αποτελέσματα : 1. Να εμπλακούν όλοι οι μαθητές στη
                                                       διάρκεια του δίωρου στη  διαδικασία 
                                          της διδασκαλίας και στη   διεργασία της μάθησης .
                                    2.  Να αναζητήσουν οι μαθητές την πληροφορία και
                                        τη γνώση και σε άλλες πηγές πέρα από το σχολικό
                                        εγχειρίδιο .
                                  3.   Να  καταστεί  η  διδάσκουσα  στη   διάρκεια   του
                                       δίωρου συντονίστρια και εμψυχώτρια στην κατάκτηση
                                       της  νώσης από τους μαθητές , και όχι μοναδική καταθέτης της

 Διάρκεια
Δραστηριότητα
Μέσα  
1η
ώρα
10΄
Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα χωρίζονται τυχαία σε ομάδες παίρνουν τις θέσεις  τους και τους δίνονται τα φύλλα εργασίας και το κείμενο – άσκηση στο οποίο θα εργαστούν.
Δίνονται οδηγίες από τη διδάσκουσα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εργαστούν οι μαθητές στις ομάδες.
Φακελάκι που περιέχει το εικονίδιο της ομάδας
Κείμενο – άσκηση
Φύλλα εργασίας

15΄
Μελέτη των φύλλων εργασίας  - συμπλήρωσή τους από τους μαθητές σε ομάδες
Φύλλα εργασίας


20΄
Παρουσίαση της εργασίας της 1ης και  2ης ομάδας  - Καταγραφή από μέλος της ομάδας στον πίνακα και από τους υπόλοιπους μαθητές στα τετράδιά τους των κύριων σημείων των απαντήσεων .
Σχολιασμός – συζήτηση των ευρημάτων της 1ης και  2ης ομάδας  .
Πίνακας  - μαρκαδόρος
2η
ώρα
Οι μαθητές επιστρέφουν στην αίθουσα και παίρνουν ξανά  τις θέσεις  τους στις ομάδες .


15΄
Παρουσίαση της εργασίας της   3ης και 4ης  ομάδας - Καταγραφή από μέλος της ομάδας στον πίνακα και από τους υπόλοιπους μαθητές στα τετράδιά τους των κύριων σημείων των απαντήσεων.
Σχολιασμός – συζήτηση των ευρημάτων της 3ης και  4ης ομάδας  .
Πίνακας  - μαρκαδόρος

10΄
 Παρουσίαση της εργασίας της   5ης ομάδας με παιχνίδι ρόλων από  τους μαθητές.
Καταγραφή από μέλος της ομάδας στον πίνακα και από τους υπόλοιπους μαθητές στα τετράδιά τους των κύριων σημείων των απαντήσεων.
Εμπλουτισμός των απαντήσεων με θεωρητικά στοιχεία από τη διδάσκουσα.Πίνακας  - μαρκαδόρος

Πίνακας  - μαρκαδόρος


10΄
Παρουσίαση της εργασίας της 6ης ομάδας.


Συνολική θεώρηση της διδακτικής ενότητας  - Απαντήσεις σε ενδεχόμενες απορίες .


ΚΕΙΜΕΝΟ - ΑΣΚΗΣΗ

Διασκευασμένο απόσπασμα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. για  λογαριασμό της UNICEF από 6 έως 13 /03/2001 με θέμα τις διακρίσεις και το ρατσισμό στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα .

     Οι οικονομικές και γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία δεν ήταν δυνατό να αφήσουν ανέπαφη τη χώρα μας. Η Ελλάδα που παραδοσιακά ήταν χώρα "εξαγωγής" μεταναστών μεταβλήθηκε σε χώρα "………………" όλων όσοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη. Τα ………………………………..στοιχεία που προσέδιδαν στην ελληνική κοινωνία οι τσιγγάνοι και οι μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, και αργότερα οι παλιννοστούντες, πολλαπλασιάστηκαν με την έλευση μεγάλου αριθμού οικονομικών ………………………από διάφορες χώρες που πλέον εργάζονται και ζουν μόνιμα στη χώρα μας.
     Η εκπαίδευση ως η βασικότερη διαδικασία διαμόρφωσης του χαρακτήρα, των στάσεων και της συμπεριφοράς του ατόμου, είναι ίσως το καταλληλότερο εργαλείο διαχείρισης αυτής της νέας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας της ελληνικής κοινωνίας.
    Με την παρούσα έρευνα κοινής γνώμης επιχειρείται η καταγραφή των απόψεων, του βαθμού ανοχής και ……………………των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, ως προς τη ……………………………………..των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στις ελληνικές σχολικές κοινότητες.
Σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, η …………………………….συμπεριφορά παρουσιάζει ισχυρή σχέση εξάρτησης με τις εξής μεταβλητές:
Το βαθμό Γνωριμίας / Συναναστροφής:
Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός προσέγγισης Ελλήνων και αλλοδαπών τόσο μειώνονται οι ξενοφοβικές…………………….. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα ορατό στους μαθητές του δημοτικού από τους οποίους όσοι συνυπάρχουν, στην τάξη, με αλλοδαπούς μαθητές εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά αποδοχής και ανεκτικότητας του "διαφορετικού" από εκείνους που πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά των μεταναστών, και ακόμη μεγαλύτερα από όσους μαθητές δεν γνωρίζουν - και δεν συναναστρέφονται - παιδιά από άλλες χώρες.
Το μορφωτικό επίπεδο:
Μόρφωση και ξενοφοβία είναι μεγέθη αντιστρόφως ανάλογα. Όπως προκύπτει από την έρευνα στο κοινό των γονέων, οι γονείς με ανώτερη / ανώτατη μόρφωση εμφανίζουν χαρακτηριστικά περιορισμένη ξενοφοβική συμπεριφορά από τους γονείς με στοιχειώδη μόρφωση.
Η διαφορά αυτή αντανακλάται και στα παιδιά τους: τα παιδιά γονέων με υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης είναι εμφανώς πιο δεκτικά στην ………………………………από τα παιδιά γονέων με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης.
Το φύλο:
Σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την αποδοχή των ………………………………..μαθητών εμφανίζονται με βάση το φύλο των ερωτηθέντων στην έρευνα. Μητέρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν αντιλήψεις………………………………… σε μεγαλύτερο βαθμό από τους πατέρες και τους άντρες εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, η διαφορά αυτή αντιστρέφεται στο μαθητικό κοινό, όπου οι μαθήτριες είναι πολύ περισσότερο δεκτικές έναντι των αλλοδαπών συμμαθητών τους και επηρεάζονται λιγότερο από κοινωνικές ……………………, από τους μαθητές.
Την εκπαιδευτική βαθμίδα:
Οι γονείς των παιδιών του δημοτικού και οι δάσκαλοι είναι πιο ανήσυχοι και πιο επιρρεπείς στις διακρίσεις εις βάρος των αλλοδαπών μαθητών αλλά και των αλλοδαπών εν γένει, από τους γονείς των παιδιών των γυμνασίων και λυκείων και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εντούτοις, και στο σημείο αυτό, η διαφορά αντιστρέφεται στο μαθητικό κοινό όπου οι μαθητές του δημοτικού είναι πολύ περισσότερο ανοιχτοί στην πολυπολιτισμικότητα συγκριτικά με τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων.
·         Ένα άλλο συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι το γεγονός ότι τα σχολεία λειτουργούν ως καθρέφτης της κοινωνίας στον οποίο προβάλλονται τα ρατσιστικά …………………….. για τον " αλλοδαπό μετανάστη", στερεότυπα που, ωστόσο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρά την ανησυχία γονέων και καθηγητών σχετικά με την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία, τα προβλήματα που δημιουργούν οι μαθητές αυτοί είναι, κατά την κρίση τους, περιορισμένα.
·         Ένα κοινό σημείο των τριών κοινών της έρευνας αφορά στη φύση των προβλημάτων που εκτιμάται ότι αντιμετωπίζουν ή προκαλούν οι αλλοδαποί μαθητές. Πρόκειται κυρίως για μαθησιακά προβλήματα, αλλά και προβλήματα …………………..και συμπεριφοράς των αλλοδαπών μαθητών.
·         Αυτό το τελευταίο στοιχείο κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το ρόλο της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του ……………………..και στην προσπάθεια αρμονικής ένταξης των αλλοδαπών μαθητών. Η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο στη γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς , και νοοτροπίες αλλά και στην  ευαισθητοποίηση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας  στις έννοιες της ………………..και του σεβασμού της διαφορετικότητας.
·         Τα παραπάνω συμπεράσματα καθίστανται ακόμη πιο σοβαρά αν αναλογιστούμε την ίδια γενική εκτίμηση γονέων και εκπαιδευτικών για την ολοένα και αυξανόμενη - κατά την επόμενη πενταετία - παρουσία αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία της χώρας μας.
Υποδοχής,  αποδοχής, ρατσισμού ξενοφοβική,  ετερότητα  , διακρίσεων  , στερεότυπα  , ισότητας,   , ένταξης               πολυπολιτισμικά  , αλλοδαπών  , διαφορετικότητα,    προκαταλήψεις ,  μεταναστών, αντιλήψεις 
6ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                                Ιωάννινα,  3 - 12 - 2010
Διδάσκουσα: Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα
Τάξη  Γ΄
Νεοελληνική Γλώσσα
Ενότητα 3η  : « Είμαστε όλοι ίδιοι , είμαστε όλοι διαφορετικοί »

                                                                                                                    ΟΜΑΔΑ  1η

Φύλλο    εργασίας


 1.       Να συμπληρώσετε τα κενά της 1ης  σελίδας του κειμένου που σας δόθηκε με τις λέξεις που δίνονται με κόκκινα γράμματα στη δεύτερη σελίδα.
2.       Να δημιουργήσετε με τις λέξεις που σας δόθηκαν με κόκκινα γράμματα στη δεύτερη σελίδα δύο στήλες . Κάτω από τη στήλη Α θα γράψετε τις λέξεις που έχουν θετική σημασία και κάτω από τη στήλη Β τις λέξεις που έχουν αρνητική σημασία.
6ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                                Ιωάννινα,  3 - 12 - 2010
Διδάσκουσα: Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα
Τάξη  Γ΄
Νεοελληνική Γλώσσα
Ενότητα 3η  : « Είμαστε όλοι ίδιοι , είμαστε όλοι διαφορετικοί »

                                                                                                                    ΟΜΑΔΑ  2η

Φύλλο    εργασίας

1.       Να γράψετε συνώνυμα των λέξεων : αλλοδαπός , διαφορετικότητα, διάκριση
2.       Να γράψετε αντώνυμα των λέξεων : αλλοδαπός , διαφορετικότητα, διάκριση
3.       Ποιες διαφορές εντοπίζετε στη σημασία των λέξεων πρόσφυγας και μετανάστης ;
6ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                                Ιωάννινα,  3 - 12 - 2010
Διδάσκουσα: Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα
Τάξη  Γ΄
Νεοελληνική Γλώσσα
Ενότητα 3η  : « Είμαστε όλοι ίδιοι , είμαστε όλοι διαφορετικοί »

                                                                                                                    ΟΜΑΔΑ  3η

Φύλλο    εργασίας


Αφού μελετήσετε το κείμενο που σας δόθηκε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις :
1.       Ποιοι παράγοντες , σύμφωνα με το κείμενο συντελούν στην ανάπτυξη ξενοφοβικών αντιλήψεων και συμπεριφοράς ;
2.       Μέσα από ποια μαθήματα η  εκπαίδευση μπορεί να συντελέσει στη διαχείριση της σημερινής  πολυπολιτισμικής πραγματικότητας ;


6ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                                Ιωάννινα,  3 - 12 - 2010
Διδάσκουσα: Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα
Τάξη  Γ΄
Νεοελληνική Γλώσσα
Ενότητα 3η  : « Είμαστε όλοι ίδιοι , είμαστε όλοι διαφορετικοί »

                                                                                                                    ΟΜΑΔΑ  4η

Φύλλο    εργασίας

Αφού μελετήσετε το κείμενο που σας δόθηκε να γράψετε 2-3 τίτλους που να έχουν ως αφετηρία το κείμενο και να απηχούν την ανάγκη για την ανάπτυξη αντιρατσιστικού λόγου.
6ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                                Ιωάννινα,  3 - 12 - 2010
Διδάσκουσα: Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα
Τάξη  Γ΄
Νεοελληνική Γλώσσα
Ενότητα 3η  : « Είμαστε όλοι ίδιοι , είμαστε όλοι διαφορετικοί »

                                                                                                                    ΟΜΑΔΑ  5η

Φύλλο    εργασίας
  

Υπάρχουν δύο δημοσιογράφοι ανάμεσά σας και ο υπεύθυνος ερευνητής – αναλυτής της εταιρείας που διενήργησε την έρευνα που αναφέρεται στο κείμενο που σας δόθηκε . Αφού μελετήσετε το κείμενο ο πρώτος δημοσιογράφος να ετοιμάσει 3-4  ερωτήσεις που θέλει να απευθύνει στον ερευνητή – αναλυτή σχετικά με τα συμπεράσματα της έρευνας. Ο δεύτερος δημοσιογράφος να ετοιμάσει το κείμενο για το δελτίο ειδήσεων που θα αναφέρεται στη συνέντευξη του πρώτου δημοσιογράφου με τον ερευνητή – αναλυτή . ΄Ενας / μία από εσάς θα αναλάβει το ρόλο του ερευνητή – αναλυτή που θα απαντήσει στις ερωτήσεις του πρώτου δημοσιογράφου.


6ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                                Ιωάννινα,  3 - 12 - 2010
Διδάσκουσα: Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα
Τάξη  Γ΄
Νεοελληνική Γλώσσα
Ενότητα 3η  : « Είμαστε όλοι ίδιοι , είμαστε όλοι διαφορετικοί »

                                                                                                                    ΟΜΑΔΑ  6ηΦύλλο    εργασίας

Αφού μελετήσετε το κείμενο που σας δόθηκε και τις εικόνες από τους πίνακες του Γιάννη Γαΐτη που ακολουθούν να γράψετε ένα κείμενο 10 γραμμών που να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα της ομάδας .
     6ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                Σχ. Έτος  2010-11 


 Ι  Σ Τ Ο Ρ Ι Α   Β΄   Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ  :                           Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ:            Ν. Ε. Γλώσσα , Εικαστικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:     1  διδακτική  ώρα


Σχέδιο   Μαθήματος

Στόχοι :  Επιδιώκουμε οι μαθητές  :
 Γνωστικοί :
1) Να γνωρίσουν το νομοθετικό έργο των Μακεδόνων και να κατανοήσουν τις αναγκαιότητες που οδήγησαν στην αναθεώρηση της παλαιότερης νομοθεσίας.
 2) Να γνωρίσουν το περιεχόμενο και τη σκοπιμότητα που εξυπηρετούσαν οι Νεαρές των Μακεδόνων.

Παιδαγωγικοί - Ψυχοσυναισθηματικοί:
1) Να. εμπλακούν με ενεργητικό τρόπο στη διαδικασία της αναζήτησης και κατάκτησης της γνώσης .
2) Να μετασχηματιστεί η στάση τους απέναντι στο μάθημα της ιστορίας και να το θεωρήσουν ως ένα γνωστικό χώρο με ενδιαφέρον τον οποίο μπορούν με δημιουργικό τρόπο να προσεγγίσουν παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν .
3)  Να προσπαθήσουν να συνεργαστούν με τους συμμαθητές στους στην ίδια ομάδα για την παραγωγή ενός έργου.

  Προσδοκώμενα αποτελέσματα : 1. Να εμπλακούν όλοι οι μαθητές στη διάρκεια
 του δίωρου στη διαδικασία  της διδασκαλίας και στη διεργασία της μάθησης .
 2.Να αναζητήσουν οι μαθητές την πληροφορία και τη γνώση και  σε άλλες                                                          πηγές πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο .  
3. Να  καταστεί  η  διδάσκουσα  στη   διάρκεια   του  δίωρου συντονίστρια και
εμψυχώτρια στην κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές , και όχι μοναδική
καταθέτης της  .

Διάρκεια
Δραστηριότητα
Μέσα
Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα χωρίζονται τυχαία σε ομάδες και παίρνουν τις θέσεις  τους .
Φακελάκι που περιέχει το εικονίδιο της ομάδας

15΄
Μελέτη των φύλλων εργασίας  - συμπλήρωσή τους από τους μαθητές σε ομάδες
Φύλλα εργασίας . Επιλεγμένο υποστηρικτικό υλικό
10΄
Παρουσίαση της εργασίας της  1ης και 2ης ομάδας  - Καταγραφή από μέλος της ομάδας στον πίνακα και από τους υπόλοιπους μαθητές στα τετράδιά τους των κύριων σημείων των απαντήσεων
Πίνακας  - μαρκαδόρος
10΄
Παρουσίαση της εργασίας της  3ης και 4ης ομάδας -
Καταγραφή από μέλος της ομάδας στον πίνακα και από τους υπόλοιπους μαθητές στα τετράδιά τους των κύριων σημείων των απαντήσεων
Πίνακας  - μαρκαδόρος
Χρωματιστό χαρτόνι και ψαλίδι για το παζλ
 Συνολική θεώρηση της διδακτικής ενότητας  - Απαντήσεις σε ενδεχόμενες απορίες –Αναστοχασμός                                                            
Βίος Φιλαρέτου, Τα βάσανα ενός φτωχού γεωργού, όπως φαίνονται σε βυζαντινό
κείμενο του 9ου αιώνα

Κάποιου φτωχού γεωργού το βόδι έπεσε και ψόφησε ξαφνικά την ώρα που όργωνε το χωράφι του. Ο φτωχός δεν μπορούσε πια να βαστάξει τις συμφορές κι απ’ τον καϋμό τον πήραν τα κλάματα. Άρχισε να χτυπιέται και να θρηνολογεί λέγοντας τα παράπονά του στον Θεό. «Κύριε, τίποτ’ άλλο βιος ποτέ μου δεν είχα παρά αυτό μονάχα το ζευγάρι και μου το στέρησες κι αυτό. Τώρα από πού θα θρέψω τη γυναίκα μου και τα εννιά παιδάκια μου; Πώς θα πληρώσω τους φόρους στο βασιλιά; Τα δάνεια ποιος θα μου τα ξεπληρώσει; Εσύ, Κύριέ μου, το ξέρεις βέβαια, και πολύ καλά μάλιστα, πως και αυτό το βόδι που τώρα ψόφησε το είχα χρεωμένο. Τι να κάνω πια δεν ξέρω. Θα παρατήσω το σπίτι μου και θα το σκάσω σε χώρα μακρινή, πριν το μάθουν οι δανειστές μου και πέσουν σαν τα κοράκια πάνω μου και τ’ άγρια θεριά».

Ιωάννης Σκυλίτζης,  «Σύνοψις Ιστοριών»: Το αλληλέγγυον του Βασιλείου Β΄
( Μετάφραση Λάμπρου Τσάκτσιρα – Ζαχαρία Ορφανουδάκη – Μαρίας Θεοχάρη,
«Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή», Β΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002, σελ. 248 )
...έβγαλε διαταγή (ο Βασίλειος Β΄) οι εισφορές των φτωχών που είχαν καταστραφεί να πληρώνονται από τους δυνατούς. Ονομάστηκε δε η τέτοιου είδους είσπραξη «αλληλέγγυον». Όταν δε ο πατριάρχης και πολλοί από τους αρχιερείς και από τους ασκητές όχι λίγοι τον παρακάλεσαν να σταματήσει αυτό το παράλογο βάρος, ο βασιλιάς δεν υπάκουσε...
 Οι Δυνατοί παρανομούν
«Οι δυνατοί και οι υπερέχοντες στο Θέμα των Θρακησίων, περιφρονώντας τους βασιλικούς νόμους, το φυσικό δίκαιο και τη δική μου προσταγή, δε σταματούν να εισέρχονται στα χωριά και, προφασιζόμενοι την αγορά, τη δωρεά ή την κληρονομιά κτημάτων, να τυραννούν τους πένητες  χωρικούς και να τους κάνουν  μετανάστες στον τόπο τους και στα κτήματά τους».
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Νεαρά (Μάρτιος 947 μ.Χ.)
υπερέχοντες: Έτσι ονόμαζαν αυτούς που με την εξουσία των αξιωμάτων τους, είχαν στην κατοχή τους μεγάλο γεωργικό κλήρο.
πένητες: φτωχοί, μικροϊδιοκτήτες  γεωργοί.
Νόμοι υπέρ των αδυνάτων.
α. «Όλες οι αγοροπωλησίες που έγιναν ανάμεσα σε πένητες και δυνατούς δεν ισχύουν και είναι παράνομες. Γι’ αυτό αποφασίζουμε την επιστροφή των κτημάτων στους πένητες, χωρίς την απόδοση των χρημάτων της αγοράς, ούτε  των φόρων και των δαπανών καλλιέργειάς τους. Είναι αυτονόητο ότι η διάταξη αυτή ισχύει και για το μέλλον».
β. «Οι δυνατοί επιθυμούμε να αγοράζουν ακίνητα από τους δυνατούς, οι δε στρατιώτες και οι πένητες γεωργοί επιτρέπουμε να συναλλάσσονται με τους όμοιους της δικής τους τάξης».      
Βασίλειος Β΄, Νεαραί


6ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                                Ιωάννινα,  12 - 12 - 2010
Διδάσκουσα: Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα
Τάξη  B΄
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία
Κεφάλαιο 3ο , ΙΙ Κοινωνία και Οικονομία,
 2)  Η νομοθεσία της  Μακεδονικής  Δυναστείας
και η σύγκρουσή της με τους « δυνατούς »
                                                                                                                    ΟΜΑΔΑ  1η

Φύλλο    εργασίας


Αφού μελετήσετε το παράθεμα με τίτλο « Τα βάσανα ενός φτωχού γεωργού, όπως φαίνονται σε βυζαντινό κείμενο του 9ου αιώνα » που σας δόθηκε και το παράθεμα « Οφέλη από την ύπαρξη των μικροκαλλιεργητών ( Νεαρά του 934 ) » που υπάρχει στο βιβλίο σας στη σελ. 51 να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν :
1.      Τι πρόσφερε στο κράτος η διατήρηση της τάξης των ελεύθερων αγροτών ;
2.      Ποια ήταν η κατάσταση στην οποία ζούσαν οι ελεύθεροι αγρότες και από ποιους απειλούνταν ;
6ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                                Ιωάννινα,  12 - 12 - 2010
Διδάσκουσα: Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα
Τάξη  B΄
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία
Κεφάλαιο 3ο , ΙΙ Κοινωνία και Οικονομία,
 2)  Η νομοθεσία της  Μακεδονικής  Δυναστείας
και η σύγκρουσή της με τους « δυνατούς »

                                                                                                                    ΟΜΑΔΑ  2η

Φύλλο    εργασίας

Αφού μελετήσετε το παράθεμα με τίτλο « Οι Δυνατοί παρανομούν » που σας δόθηκε και το παράθεμα « Οφέλη από την ύπαρξη των μικροκαλλιεργητών ( Νεαρά του 934 ) » που υπάρχει στο βιβλίο σας στη σελ. 51 να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν :
1.      Τι επεδίωκαν οι δυνατοί και με ποιον τρόπο προσπαθούσαν να πετύχουν το σκοπό τους ;
2.      Για ποιους λόγους νομίζετε ότι οι Μακεδόνες αυτοκράτορες στράφηκαν εναντίον τους με το νομοθετικό τους έργο ;
6ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                                Ιωάννινα,  12 - 12 - 2010
Διδάσκουσα: Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα
Τάξη  B΄
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία
Κεφάλαιο 3ο , ΙΙ Κοινωνία και Οικονομία,
 2)  Η νομοθεσία της  Μακεδονικής  Δυναστείας
και η σύγκρουσή της με τους « δυνατούς »

                                                                                                                    ΟΜΑΔΑ  3η

Φύλλο    εργασίας


Αφού μελετήσετε το παράθεμα με τίτλο « Νόμοι υπέρ των αδυνάτων » που σας δόθηκε και το παράθεμα « Νεαρά του Βασιλείου Β΄ ( 996 ) » που υπάρχει στο βιβλίο σας στη σελ. 51 να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν :
1.      Τι επέβαλε η Νεαρά του 996 και οι επόμενες που εκδόθηκαν από το Βασίλειο Β΄ στους δυνατούς ;
2.      Στο χαρτόνι του με το παζλ που σας έχει δοθεί σε 3 κομμάτια να γράψετε τις λέξεις : 1) Νεαρές , 2) αλληλέγγυον , 3) δυνατοί . Στα αλλά 3 κομμάτια που ταιριάζουν με τα πρώτα να γράψετε τους αντίστοιχους ορισμούς των λέξεων που δόθηκαν.


 
6ο  Γυμνάσιο Ιωαννίνων                                                                                Ιωάννινα,  12 - 12 - 2010
Διδάσκουσα: Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα
Τάξη  B΄
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία
Κεφάλαιο 3ο , ΙΙ Κοινωνία και Οικονομία,
 2)  Η νομοθεσία της  Μακεδονικής  Δυναστείας
και η σύγκρουσή της με τους « δυνατούς »
                                                                                                                    ΟΜΑΔΑ  4η

Φύλλο    εργασίας

Αφού μελετήσετε το παράθεμα με τίτλο « Ιωάννης Σκυλίτζης , Σύνοψις Ιστοριών : Το αλληλέγγυον του Βασιλείου Β΄ » που σας δόθηκε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν :
1.      Ποιο ήταν το περιεχόμενο του αλληλέγγυου  και ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσε ;
2.      Να συσχετίσετε τις κοινωνικές και οικονομικές  συνθήκες της εποχής που ο Βασίλειος Β΄ επέβαλε το αλληλέγγυο με τις αντίστοιχες κοινωνικές και να γράψετε τις παρατηρήσεις σας.Κ  Ρ  Υ  Π  Τ  Ο  Λ  Ε  Ξ  Ο  

Ε
Π
Α
Ρ
Χ
Ι
Κ
Ο
Ν
Β
Ι
Β
Λ
Ι
Ο
Ν
Θ
Ρ
Ι
Λ
Τ
Ε
Α
Π
Σ
Ε
Θ
Ι
Ε
Ξ
Π
Β
Κ
Ο
Υ
Ζ
Β
Ρ
Κ
Μ
Τ
Η
Π
Ρ
Α
Ε
Α
Ε
Α
Χ
Β
Ι
Α
Β
Α
Α
Ο
Ξ
Ε
Ε
Λ
Μ
Ρ
Δ
Ν
Ε
Α
Ρ
Σ
Χ
Β
Ρ
Σ
Ψ
Δ
Η
Ψ
Π
Θ
Α
Ι
Ι
Ψ
Η
Ι
Γ
Ο
Κ
Λ
Κ
Ο
Ρ
Π
Ο
Τ
Λ
Λ
Ρ
Ζ
Π
Λ
Α
Λ
Λ
Η
Λ
Ε
Γ
Γ
Υ
Ο
Ν
Ω
Ο
Ω
Μ
Ε
Ε
Π
Α
Ν
Α
Γ
Ω
Γ
Η
Ε
Σ
Γ
Σ
Ρ
Ο
Ι
Ζ
Μ
Μ
Η
Ο
Λ
Κ
Ο
Κ
Ξ
Θ
Φ
Ν
Ε
Θ
 Ο
Ψ
Ε
Ζ
Δ
Υ
Ν
Α
Τ
Ο
Ι
Μ
Σ
Ο
Β
Α
Σ
Ι
Λ
Ι
Κ
Α
Ι
Κ
Σ
Λ
Δ
Υ
Α
Μ
Κ
Ρ
Β
Λ
Ο
Λ
Ξ
Μ
Π
Λ
Α
Α
Φ
Κ
Π
Ο
Δ
Ω
Ν
Α
Π
Ι
Π
Α
Ρ
Ο
Ι
Κ
Ο
Ι
Λ
Σ
Ε
Π
Ν
Ε
Α
Ρ
Ε
Σ
Κ
Ν
Ο
Λ
Ρ
Α